Sulama Sistemleri

Yağmurlama Sulama Sistemleri

- Su kullanma randımanı yüksektir. Sulama suyunun az olduğu yerlerde bu sudan azami yararlanılabilir.

- Meyilli, arazi şekilleri (topoğrafya) bozuk yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.

- Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprak üstüne çıkmama durumunu ortadan kaldırır.

- İşletme masrafından ve işçilikten tasarruf sağlanır

- Toprak derinliği az,sığ ve geçirgen topraklar için en uygun sulama sistemidir.

- özellikle denize yakın yerlerde rüzgarla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri, tozlar ve zararlı haşereler, yağmurlama ile yıkanabilir.

- Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkanı olduğundan; taban suyu yüksek, drenaj sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır.

- Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işletmeler kolay yürütülmektedir.

- Eriyebilir suni gübreler; sulama suyu ile birlikte işçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir.

- Sebze, narenciye bağ ve diğer meyvelikler dondan ve sıcaktan korunabilmektedir.

Damla sulama sistemi avantajları

- Rüzgar hızına bağlı kalmaksızın gün içinde herhangi bir saatte sulama imkanı sağlar.

- Az su uygulamalarıyla bitkide stres yaratmadan yetiştiriciliğe olanak sağlar.

- Düşük basınçlarda sulama imkanı sağlandığından dolayı enerji gereksinimi azdır.

- üründe önemli oranda kalite ve verim artışı sağlar (%20-90).

- Mahsul 2-3 hafta erken olgunlaşır.

- Kültürel işlemler daha kolay yapılır. İşgücü gereksinimi azalır.

- Yüzey akışı ve buharlaşma ile su kaybı çok az olup, %50 su tasarrufu sağlar.

- Sulama ile birlikte gübreleme ve ilaçlama yapılarak, etkinlikleri de artmaktadır. Sulandırılmış gübre eriyiği kullanıldığından, köklerin yanma sorunu da yoktur.

- İyi bir toprak havalanmasını sağlar.

- Tüm alanın ıslatılması söz konusu olmadığından dolayı, hastalık ve yabancı ot gelişimini en aza indirir. çapalama işçiliği de düşüktür.

- Erozyonu ve toprak kaybını önlemektedir.

- Eğimli alanlarda kolaylıkla uygulanabilmektedir.

- Daha az toprak kompaktlaşması (sertleşmesi) sağlar.

- çok az debili su ile geniş alanların sulanmasını kolaylaştırır. Kurulması ve kaldırılması kolaydır.

- Kullanılabilir toprak suyunun yararlığı artar. Bitkiler daha iyi gelişir. Kaliteli, verimli ve standart ürün elde edilir.

- Boru içine belirli aralıklarla yerleştirilen damlatıcılar suyun istenilen miktarlarda bitki köküne verilmesini sağlar. Kısa aralıklı su uygulamaları ile sürekli tarla kapasitesi sağlandığından bitki büyümesi düzenli olur.

- Tuz oranı yüksek olan suların dahi, sulamada başarı ile kullanılmasını sağlar. Bu sayede bitkilerin tuzdan zarar görmeleri de azalır.

- Klasik sulama yöntemlerine göre %60 gübre ve ilaçlama tasarrufu sağlar.

- Yüzey akış ve derine sızma oluşturmadığından su besin kayıpları oluşmaz.

- Yeterli su imkanı olmayan alanlarda dahi sulama yapılabilmesine imkan verir.

- Bitkilere su ve gübre dağılımının eşit, dolayısıyla olgunlaşma ve tek elde hasat olanağı sağlanmasına imkan verir.

- Klasik sulama yöntemlerinin uygulandığı tarımda, bitki suya ulaşabilmek için daha fazla kök salar; fakat bu sistemde su direkt bitki köküne verildiği için bitki fazla kök salmaz ve özümlenmiş besin maddelerinin kök yerine ürüne gitmesi sağlanır.

- Damla sulama sistemi, havadaki nem oranını azalttığı için mantar gibi rutubetli ortamda yaygınlaşan hastalıkları ve bakterileri önemli ölçüde engeller.

- Damla sulama sistemi iklim koşullarına, bitkilerin özel isteklerine ve gelişme dönemlerine göre istenildiği zaman istenilen miktarlarda kolayca yapılabilir.

-. Damla sulama sistemi üsten yapılan diğer sulama sistemleri gibi rüzgardan, engebeli araziden ve sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez. 100% homojen yani eşit sulama imkanı verir.

 

sulama sistemleri
sulama sistemleri
sulama sistemleri
sulama sistemleri
Sosyal Ağlarda Paylaş